Programmeren in Python

Programmeren

In een computer wordt de informatie in het geheugen met behulp van een programma  bewerkt. Het geheugen is voor te stellen als een tabel waarin na iedere programmaregel een geheugencel wordt herschreven:

E m c
250 299792458

We kunnen de waarde van de geheugencel E berekenen met de volgende Python programmaregel (instructie):

E = m * c ** 2

Let op: programmeren is geen wiskunde! De regel is te lezen als E wordt m keer c tot de macht 2.

Naast de gewone instructies kennen programmeertalen zoals Python ook voorwaardelijke instructies en herhaalinstructies. Een voorwaardelijke instructe wordt alsvolgt opgeschreven (De spaties zijn hier voor de duidelijkheid als underscore ‘_’ geschreven):

if m > 0:
E = m * c ** 2

Natuurlijk is er een herhaalinstructie te maken:

getal = 0
while getal < 10:
____getal = getal + 1
____print(getal)

In dit geval is het direct duidelijk dat het geen wiskunde is. De regel getal is getal plus 1 is onzin. De regel getal wordt getal plus 1 is echter geen onzin, de waarde van de geheugencel getal  wordt nu iedere keer groter gemaakt. Als laatste regel wordt het getal op het scherm afgedrukt, dit is dus de waarde die op dat moment in de geheugencel staat.

Print Friendly, PDF & Email