Hoe begin je?

Dr Maria Pavlidou / ing. Niek Schultheiss

Introductie

Deze pagina geeft docenten en leerlingen eerste informatie als introductie op het HiSPARC project. We beginnen met tips voor een literatuurstudie, de eerste fase van ieder onderzoeksproject. Voor leerlingen (en docenten) zijn veel artikelen beschikbaar op https://docs.hisparc.nl/routenet/routenet.html. Klik op de link en je kunt naar jou startsituatie, bijvoorbeeld: ‘Derde klas’. Deze locatie is donker, toekomstige onderwerpen worden lichter en tonen een mogelijke weg naar gewenste kennis. Uiteindelijk kan dit leiden tot een profielwerkstuk.

Er zijn drie catagorieë te onderscheiden: ‘kern’, ‘verdieping’ en ‘aanverwant’. De kern artikelen geven een basis om het project te starten. De verdieping artikelen geven leerlingen (en docenten) de mogelijkheid om hun kennis omtrent HiSPARC uit te breiden. De aanverwante artikelen zijn niet direct gekoppeld met het HiSPARC project en geven achtergrond informatie betreffende quantummechanica en relativiteitsleer in het algemeen en de natuurkunde in deeltjeslawine’s in de atmosfeer (airshowers), veroorzaakt door kosmische straling, in het bijzonder.

Theorie

Eigenschappen van kosmische straling zijn te vinden in de volgende artikelen:

Print Friendly, PDF & Email