Software

HiSPARC software

De installatie van de HiSPARC software is eenvoudig. We maken gebruik van één installatiepakket dat alle benodigde software op de HiSPARC detector pc’s installeert. Namelijk twee programma’s om de HiSPARC electronica en een eventueel weerstation uit te lezen, daarnaast nog programma’s die updates downloaden, de status monitoren en de meetgegevens versturen naar de centrale opslag. Pas op dat er niet nog een oude versie van de HiSPARC software geïnstalleerd is op de PC, dat kan problemen veroorzaken!

Vanaf 1 januari 2018 wordt alleen nog Windows 10 ondersteund. Hiervoor is een nieuw installatiepakket gemaakt.

De handleiding is verder op deze pagina te vinden.

HiSPARC bron code

Alle code pakketten, de software op de HiSPARC stations, software voor de opslag van de data op de server en het tonen van de data van de stations staat online op een plek waar iedereen(!) er eenvoudig bij kan:

Software documentatie

Documentatie van alle software pakketten is hier te vinden: HiSPARC Documentatie, dit is meestal Engelstalig.

Handleidingen

Voordat een detector gegevens kan gaan opsturen naar de centrale database, zijn er een aantal belangrijke stappen die doorlopen moeten worden. Naast een uitgebreide beschrijving van de bouw van een HiSPARC detector

zijn er uit veiligheidsoverwegingen stringente randvoorwaarden opgesteld waar de plaatsing van een detector op een dak aan moet voldoen

Instructies om software die nodig is om de gegevens van diverse verschillende detectoren (HiSPARC detector, weerstation, bliksemdetector etc.) op de locale pc te kunnen verwerken en vervolgens op te sturen naar de centrale database worden beschreven in

De beknopte handleiding behandeld puntsgewijs de randvoorwaarden voor een succesvolle installatie van de programmatuur. In de uitgebreide handleiding wordt ook beschreven hoe de apparatuur aangesloten en (snel) afgeregeld moet worden.

Een beschrijving van problemen die kunnen ontstaan wanneer de HiSPARC pc aan het lokale (school)netwerk wordt gekoppeld en mogelijke oplossingen, is te vinden in

HiSPARC weerstation

Scholen die over een weerstation beschikken kunnen in deze handleiding lezen hoe ze deze operationeel kunnen krijgen:

Print Friendly, PDF & Email