Welkom bij HiSPARC

HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een groot netwerk vormen om kosmische straling met extreem hoge energie te kunnen meten.

HiSPARC biedt scholieren de gelegenheid om aan echt onderzoek deel te nemen, waarvan de resultaten daadwerkelijk worden gebruikt om meer over deze mysterieuze en zeldzame kosmische deeltjes te weten te komen. Bovendien kunnen scholieren hun deelname aan het experiment gebruiken ter invulling van het profielwerkstuk voor het eindexamen.

Op de daken van de scholen die meedoen aan het HiSPARC project staan de door scholieren zelf gebouwde meet-opstellingen welke via het internet verbonden zijn met een centrale computer bij het wetenschappelijke instituut Nikhef. In Nijmegen worden al sinds 2002 gegevens verzameld en in Amsterdam sinds 2004. Ook in de regio's Eindhoven, Enschede, Leiden, Utrecht en Groningen staan HiSPARC detectoren. Het project wordt momenteel ook uitgebreid naar andere landen zoals Denemarken en Engeland. Het project wordt gecoördineerd vanuit het Nikhef te Amsterdam.

Bekijk hier de HiSPARC sponsors.

NASA Image of the Day
The latest NASA "Image of the Day" image.
Hubble Looks at Light and Dark in the Universe
vrijdag, 29. augustus 2014
This new NASA/ESA Hubble Space Telescope image shows a variety of intriguing cosmic phenomena. Surrounded by bright stars, towards the upper middle of the frame we see a small young stellar object (YSO) known as SSTC2D J033038.2+303212. Located in the constellation of Perseus, this star is in the early stages of its life and is still forming into a fully-grown star. In this view from Hubble’s Advanced Camera for Surveys(ACS) it appears to have a murky chimney of material emanating outwards and downwards, framed by bright bursts of gas flowing from the star itself. This fledgling star is actually surrounded by a bright disk of material swirling around it as it forms — a disc that we see edge-on from our perspective. However, this small bright speck is dwarfed by its cosmic neighbor towards the bottom of the frame, a clump of bright, wispy gas swirling around as it appears to spew dark material out into space. The bright cloud is a reflection nebula known as [B77] 63, a cloud of interstellar gas that is reflecting light from the stars embedded within it. There are actually a number of bright stars within [B77] 63, most notably the emission-line star LkHA 326, and it nearby neighbor LZK 18. These stars are lighting up the surrounding gas and sculpting it into the wispy shape seen in this image. However, the most dramatic part of the image seems to be a dark stream of smoke piling outwards from [B77] 63 and its stars — a dark nebula called Dobashi 4173. Dark nebulae are incredibly dense clouds of pitch-dark material that obscure the patches of sky behind them, seemingly creating great rips and eerily empty chunks of sky. The stars speckled on top of this extreme blackness actually lie between us and Dobashi 4173. European Space Agency Credit: ESA/NASA
Download (0.2 MB)

23-6-2014: HiSPARC data bijeenkomst

Deze bijeenkomst was bedoeld om uitleg te geven over wat data is en hoe er mee te werken valt. Als eerst is verteld wat we precies meten en hoe dit terug te vinden is in de data. Daarna is een...meer »

 

06-05-2014: Coïncidenties - showers gemeten door meerdere stations

Eén van de redenen dat er zoveel scholen meedoen aan het HiSPARC experiment is omdat je samen meer meet dan alleen. Als meedere stations verschillende delen van dezelfde deeltjes regen meten kunnen...meer »

 

15-04-2014: Upgrade data server (Updated)

Deze week gaat er onderhoud worden gepleegd aan een van onze servers. Het gaat om de server die zorgt voor de Publieke database. Hierdoor kan het zijn dat de...meer »

 

29-01-2014: Verbeterde data toegang

Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de HiSPARC website en -data toegankelijkheid. We zijn dan ook verheugd om nu onze vernieuwde HiSPARC Data pagina te kunnen laten zien. Wat is...meer »

 

27-01-2014: HiSPARC-lezing in Salt Lake City

Vanuit het buitenland is er regelmatig belangstelling voor HiSPARC. Zo is er al langere tijd een HiSPARC clusters in Denemarken en is er in het afgelopen jaar hard gewerkt aan meerdere clusters in...meer »