(Nederlands) Station status

Sorry, this entry is only available in Dutch.

Klik hier om direct de status van een station te bekijken.

De status van een status wordt afgeleid van het wel of niet opsturen van data naar de centrale server op Nikhef. Omdat de verwerking van data in de nacht plaatsvindt, loopt de status altijd een dag achter.

De status van een station wordt onderverdeeld in drie categorieen, weer gegeven met een een kleur (stoplicht):

  • “Up” (Groen): Gisteren is er (een deel van de dag) data verstuurd en ontvangen.
  • “Problem” (Geel): Gisteren is er geen data ontvangen. In de afgelopen week is er wel data ontvangen.
  • “Down” (Rood): Er is al meer dan zeven dagen geen data ontvangen.

Op de website data.hisparc.nl wordt de status van het hele HiSPARC netwerk weergegeven. Om de status van het eigen station te kunnen zien, moet eerst de juiste pagina gekozen worden. Op de pagina data.hisparc.nl/show/stations_by_status/ staan alle status, gesorteerd op status:

In het overzicht zijn voor elk station twee verschillende statusindicatoren te zien: Een bolletje en een vierkant. Het bolletje geeft de status van de PC die de data opslaat en verstuurd weer. Het vierkant geeft weer of er data is ontvangen door de centrale server. Verderop op deze pagina wordt het verschil verder toegelicht.

Voor meer informatie over de status van een status kunt u klikken op de link van het desbetreffende station (bijvoorbeeld klikken op: 501-Nikhef. Dan wordt u doorgelinkt naar de status pagina van het betreffende station:

Op deze pagina zijn twee stoplichten te zien:

  • Vierkant stoplicht: Status van de verstuurde data. Engels: Data delivery status.
  • Rond stoplicht: Status van de PC op school. Engels: Status of the data acquistion PC.
Data delivery status: vierkant stoplicht

Deze status wordt bepaald op basis van data die door de centrale server op Nikhef ontvangen is. Omdat de data ‘s nachts verwerkt wordt, loopt deze status altijd een dag achter. Het is dus mogelijk dat een storing al opgelost is, of dat er een storing is, terwijl dit stoplicht nog op groen staat.

Groen betekent ‘alles in orde’. Bij geel moet onderzocht worden of er actie nodig is. Bij rood is zeker actie nodig om het station weer online te krijgen.

Direct onder het stoplicht staan enkele veel voorkomende storingen beschreven en links naar de documentatie om deze te verhelpen.

Status of the data acquistion PC: rond stoplicht

Deze status beschrijft de status van de PC die de data van de HiSPARC kastjes uitleest, verwerkt en naar de centrale server op Nikhef stuurt. Deze status is realtime en geeft de huidige status van de PC weer, mits de PC is verbonden met het HiSPARC VPN.

Groen betekent ‘alles in orde’. Bij geel moet onderzocht worden of er actie nodig is. Een rood stoplicht betekent dat de PC geen verbinding heeft met het HiSPARC VPN. Dit kan komen doordat de PC een storing heeft, of is uitgeschakeld. Maar dit kan ook komen doordat de netwerkverbinding van de PC is uitgevallen of doordat de VPN verbinding geblokkeerd wordt.

Direct onder het stoplicht staan enkele veel voorkomende storingen beschreven en links naar de documentatie om deze te verhelpen.Daarnaast wordt de status van het real-time monitoring programma Nagios weergeven. Als het stoplicht op geel staat, dan kan met deze informatie meer nauwkeurig bepaald worden welk onderdeel van de PC/software in storing is.

Voorbeelden van storingen:

  • TriggerRate CRITICAL: (geen nieuwe events).

Alles is in orde, behalve TriggerRate. Er wordt geen nieuwe events geregistreerd door de HiSPARC hardware. Oplossing: DAQ herstarten. Als dat niet werkt PC herstarten.

  • Geen VPN verbinding. Data wordt WEL opgestuurd:

EventRate, StorageGrowth, StorageSize en TriggerRate worden door de “monitor” software gerapporteerd. Dat kan ook buiten het VPN om. Vandaar dat deze services op OK (groen) staan, terwijl het station geen VPN verbinding heeft (marianum1 is rood).

Print Friendly, PDF & Email