2017: Vacatures Leraar in Onderzoek

Het NWO programma 'Leraar in Onderzoek' (LiO) stelt HAVO/VWO docenten natuurkunde in de gelegenheid om een jaar lang, 1 dag in de week, onderzoek uit te voeren bij een aan FOM gelieerde wetenschappelijke instelling. Op deze wijze komen docenten uit het voortgezet middelbaar onderwijs een jaar lang in nauw contact met de academica, nemen nader kennis van de huidige wetenschappelijke wijze van werken, ontwikkelen hun eigen onderzoeksvaardigheden en zullen hierdoor waarschijnlijk bewust en onbewust enthousiasme voor een universitaire studie natuurkunde aan scholieren weten over te brengen.

Het onderzoek richt zich, naast een aantal didactische aspecten, vooral op het oplossen van hedendaagse natuurwetenschappelijke vraagstukken. Daarnaast worden docenten gestimuleerd om een deel van de tijd te reserveren voor bijvoorbeeld het opzetten van een lessenplan of een experiment voor scholieren. Hierdoor blijft er aan het einde van de onderzoeksperiode een educatief product achter dat gebruikt kan worden om meer docenten en scholieren te bereiken.

Hieronder volgen de vacatures van het schooljaar 2017/2018. Mocht u voor deze functie enthousiast zijn geworden dan moet u snel reageren. U maakt één of meer keuzes uit de diverse projecten en stuurt vervolgens uw sollicitatiebrief (onder vermelding van de projectnaam of nummer) met C.V. rechtstreeks naar personeelszaken bij Nikhef.

Het HiSPARC experiment is een samenwerking tussen het (voortgezet) onderwijs en enige onderzoeksinstituten om aan de ene kant leerlingen kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek, en aan de andere kant ten bate van dat onderzoek een observatie netwerk operationeel te houden. Een uitgebreid systeem van meer dan 100 stations in o.a. Nederland, Engeland, en Denemarken is al meerdere jaren actief.

Standplaatsen: Amsterdam en Nijmegen. Gezien het doel van het project wordt de voorkeur gegeven aan nieuwe deelnemers.

Mogelijkheden voor docenten (2017/2018)

Project 1: Bliksem en kosmische straling.

Dit is een voortzetting van het gelijknamige projekt in het schooljaar 2016-2017. (voor meer informatie zie: bliksem).

Totale tijdsduur: 1 jaar - 0.2 fte.

 

Project 2: Variaties in de intensiteit van kosmische straling.

In het schooljaar 2014-2015 heeft Sabine Beijen onderzoek gedaan naar lokale anisotropie in de kosmische straling. Dit jaar is een meer globale anisotropie het onderwerp van onderzoek (voor meer informatie zie: anisotropie).

Totale tijdsduur: 1 jaar - 0.2 fte.

 

Project 3: Systematische studie van telsnelheidsmetingen in HiSPARC.

In een HiSPARC station zijn zgn scalers geintegreerd die de telsnelheid in individuele detektoren meten. De resultaten van deze scalers moeten geverifieerd worden. Er zijn ook andere metingen van de telsnelheid mogelijk. Het doel van dit projekt is het bruikbaar maken van deze voorzieningen. (voor meer informatie zie: telsnelheid).

Totale tijdsduur: 1 jaar - 0.2 fte.

 

Project 4: Kosmische straling en de mobiele telefoon.

Tegenwoordig loopt vrijwel iedereen rond met een detektor voor kosmische straling in de vorm van een mobiele telefoon. Wat kan daarmee bereikt worden en hoe zou deze mogelijkheid in het HiSPARC projekt kunnen bijdragen? (voor meer informatie zie: Smartphone).

Totale tijdsduur: 1 jaar - 0.2 fte.

 

Project 5:   Systematische studie van simulaties in HiSPARC.

In de HiSPARC elektronika zijn voor elke scintillator twee scalers ingebouwd. Van deze mogelijkheid wordt tot nu toe nog geen gebruik gemaakt. Deze scalers meten de intensiteit van alle geladen deeltjes, niet alleen van de Extensive Air Showers. (voor meer informatie zie: simulaties).

Totale tijdsduur: 1 jaar - 0.2 fte.