HiSPARC en kosmische straling in de pers

Artikelen gepubliceerd in o.a. Natuurwetenschap & Techniek:

De bladen "Connecthor" van de Faculteit Elektrotechniek en 'Cursor', beide van de TU/e:

N.a.v. de Altran prijs in 2004 verschenen er diverse artikelen in de media over het HiSPARC project:

Het leerlingensymposium is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. Sinds 2009 worden de makers van het beste HiSPARC profielwerkstuk beloond met een VIP-reis naar het CERN in Geneve. De prijs wordt gesponsord door de Nikhef directeur, Prof. Frank Linde.

 

* I.v.m. copyright zijn deze krantenartikelen momenteel niet beschikbaar.