HiSPARC detector

Voor de detectie van de geladen deeltjes die ontstaan zijn tijdens botsingen van hoog energetische kosmische stralen met onze atmosfeer, wordt gebruik gemaakt van scintillators. Het materiaal waarvan deze detectoren gemaakt zijn, heeft als eigenschap een lichtflits te genereren als er een geladen deeltje door heen vliegt. De lichtintensiteit is afhankelijk van de hoeveelheid energie die door het inkomende geladen deeltje in het materiaal wordt afgestaan. De lichtpulsen worden door fotoversterkerbuizen omgezet in elektrische signalen. Deze worden met behulp van een oscilloscoopkaart in een PC opgeslagen.

Het aantal deeltjes dat per tijdseenheid de detector passeert is erg hoog. Omdat we alleen geïnteresseerd zijn in de deeltjes die uit dezelfde lawine komen (en dus van hetzelfde inkomende kosmische deeltje afkomstig zijn), wordt gebruikt gemaakt van twee scintillatorplaten (ieder 0.5 m2) met een onderling horizontale afstand van een aantal meter. Er dienen door beide platen gelijktijdig deeltjes te gaan. Deeltjes uit dezelfde lawine komen namelijk op bijna precies hetzelfde moment op aarde aan.

Door nu de gegevens van de verschillende meetstations te correleren, kunnen deeltjeslawines onderzocht worden, die zich over een oppervlak van honderden vierkante kilometer uitstrekken!

Met behulp van de deeltjesdichtheid en hoek van inval kan uiteindelijk de energie van het kosmische deeltje bepaald worden die de lawine veroorzaakt heeft.

Flash is required!