17-11-2014: HiSPARC op Woudschoten

Door: Niek Schultheiss
17.11.2014 15:07

HiSPARC is dit jaar aanwezig op de Woudschoten conferentie met een stand op de onderwijsbeurs. Hier kunnen onder andere recepten met lessenreeksen van een week gehaald worden. Deze lessenreeksen zijn te gebruiken om HiSPARC in de klas te introduceren of uit te diepen. Omdat leerlingen op verschillend niveaus leren, wordt in de lessenreeksen verwezen naar werkbladen uit het infopakket en modules uit routenet.

Naast de aanwezigheid op de markt, is er een werkgroep waarin een opzet van een wetenschappelijk onderzoek (Het maken van een sterrenkaart voor kosmische bronnen) wordt gepresenteerd. Ook deze werkgroep maakt gebruik van het infopakket en routenet. Tijdens de werkgroep is er na een presentatie met handouts ruimte om de onderzoeksvraag en de deelvragen praktisch uit te werken.

 

Werkgroepen van vorig jaar:

- Kosmische straling in de bovenbouw (Norbert van Veen en Arne de Laat) [pdf]

- Quantummechanica en Relativiteitsleer bij kosmische straling (Niek Schultheiss) [pdf]