Overzichten

Op de begin pagina van de HiSPARC publieke database staat een overzicht van alle meetstations, hier is direct de status van stations te zien aan de hand van status indicatoren. Door een station te kiezen zijn zijn samenvattingen van iedere dag (het hele verleden tot en met gisteren) te vinden in de vorm van grafieken. Ook is hier een geschiedenis overzicht van de configuratie van een station te vinden. En een specifiekere omschrijving van de status, dit kan handig zijn om problemen te identificeren. De grafieken geven ook inzicht in de kwaliteit van de data van een station. Bij elke grafiek zit een knop Source, door daarop te klikken kunnen de punten in de grafiek als .csv (tab gescheiden kolommen) gedownload worden.

Data downloaden

Via de hiervoor genoemde pagina kan men ook bij het data download formulier komen. Daarmee kan een station gekozen worden, een tijd periode en het soort data dat men wilt. De gegevens die hierbij horen kunnen dan als .csv (text bestand met tab gescheiden kolomen) gedownload of in de browser bekeken worden. De gegevens worden gedownload uit de afgeleide database, dit wil zeggen dat de data al deels geanalyseerd is. De data bevat informatie over de deeltjesdichtheid in de detectoren en de precieze aankomsttijden in elke detector.

jSparc

jSparc is een verzameling van een aantal web applicaties (zoals Analyse software en Data retrieval) die het mogelijk maken om data te analyseren in een browser. Deze maken gebruik van data in de Publieke database. jSparc heeft als basis een Javascript bibliotheek die zorgt voor communicatie met de Publieke database en voor de correcte interpretatie van de data. De bron code van de jSparc bibliotheek is te vinden op GitHub.

API

Voor de programeurs hebben we ook een API die het mogelijk maakt om eenvoudig gegevens (metadata) op te vragen van de Publieke database. Dit zijn een aantal URLs die altijd de laatst beschikbare informatie teruggeven. Zo kan hiermee gecheckt worden van welke stations op een bepaalde dag meetgegevens beschikbaar zijn of welke stations in een bepaalde subcluster zitten. Ook zijn hier de signalen van individuele metingen op te vragen. Deze API is te gebruiken via vrijwel alle programmeertalen. Voor Python en JavaScript is dit makkelijker gemaakt doormiddel van functies in het SAPPHiRE framework en de jSparc bibliotheek. In de documentatie staat beschreven hoe de API gebruikt kan worden.

Maps

Ook is het mogelijk om via de publieke database kaarten te krijgen met de locaties van HiSPARC stations. Het is mogelijk om de kaart van een specifiek station in een website te verwerken. Dit wordt onder andere gebruikt op de Organisatie pagina, om een altijd up-to-date kaart te hebben van de locaties van stations binnen een land, cluster of subcluster. Zie voor meer informatie en de mogelijkheden de documentatie.

SAPPHiRE

We hebben een Python framework ontwikkeld genaamd SAPPHiRE, daarmee is het mogelijk om data analyse uit te voeren op de HiSPARC data. Hier zit ook een module in die data kan downloaden uit de Publieke database. Dit Python pakket staat op PyPI en is dus eenvoudig te installeren als men Python en pip geïnstalleerd heeft, namelijk met 'pip install hisparc-sapphire', dan is het pakket te gebruiken met 'import sapphire'. Zie voor meer informatie de documentatie.

Documentatie

Van de hier genoemde pakketten en mogelijkheden is ook documentatie beschikbaar, te vinden via Documentatie overzicht.

Broncode

De broncode van al deze programma's is beschikbaar via GitHub.