Downloads

Wij willen graag dat het materiaal dat binnen het HiSPARC wordt gemaakt door zoveel mogelijk mensen wordt gebruikt. Daarom stellen wij dit ook allemaal vrij beschikbaar. Wel zijn we erg benieuwd naar uw ervaringen met het materiaal, uw op- en aanmerkingen en suggesties ter verbetering. U kunt deze sturen naar beheer[at]hisparc.nl.

HiSPARC software

De installatie van de HiSPARC software is zeer eenvoudig. We maken gebruik van één installatiepakket dat alle benodigde software op de HiSPARC detector pc's installeert. Namelijk twee programma's om de HiSPARC electronica en een eventueel weerstation uit te lezen, daarnaast nog programma's die updates downloaden, de status monitoren en de meetgegevens versturen naar de centrale opslag. Pas op dat er niet nog een oude versie van de HiSPARC software geïnstalleerd is op de PC, dat kan problemen veroorzaken!

Vanaf 1 januari 2018 wordt alleen nog Windows 10 ondersteund. Hiervoor is een nieuw installatiepakket gemaakt. Het installatiepakket kan verkregen worden door een mail te sturen aan beheer[at]hisparc.nl

De handleiding is verder op deze pagina te vinden.

HiSPARC bron code

Kort geleden zijn alle code pakketten, de software op de HiSPARC stations, voor de opslag van de data op de server en het tonen van de data van de stations, online gezet in een plek waar iedereen(!) er eenvoudig bij kan.

Software documentatie

Documentatie van alle software pakketten is hier te vinden: HiSPARC Documentatie, dit is meestal Engelstalig.

Handleidingen

Voordat een detector gegevens kan gaan opsturen naar de centrale database, zijn er een aantal belangrijke stappen die doorlopen moeten worden. Naast een uitgebreide beschrijving van de bouw van een HiSPARC detector

zijn er uit veiligheidsoverwegingen stringente randvoorwaarden opgesteld waar de plaatsing van een detector op een dak aan moet voldoen

Instructies om software die nodig is om de gegevens van diverse verschillende detectoren (HiSPARC detector, weerstation, bliksemdetector etc.) op de locale pc te kunnen verwerken en vervolgens op te sturen naar de centrale database worden beschreven in

De beknopte handleiding behandeld puntsgewijs de randvoorwaarden voor een succesvolle installatie van de programmatuur. In de uitgebreide handleiding wordt ook beschreven hoe de apparatuur aangesloten en (snel) afgeregeld moet worden.

Een beschrijving van problemen die kunnen ontstaan wanneer de HiSPARC pc aan het lokale (school)netwerk wordt gekoppeld en mogelijke oplossingen, is te vinden in

HiSPARC weerstation

Scholen die over een weerstation beschikken kunnen in deze handleiding lezen hoe ze deze operationeel kunnen krijgen: