Overzicht materiaal

Vanuit HiSPARC wordt lesmateriaal geleverd voor middelbare scholen. Naast de NLT en NiNa modules hebben we:

Het HiSPARC informatie pakket met vele lesbrieven, werkbladen en docenten handleidingen
De RouteNet lesbrieven met ook profielwerkstuk ideeën
Een 2e klas Havo/VWO Lesmodule Kosmische Straling