Docent & Student

In dit onderdeel vind je informatie over de fysica waarvan het HiSPARC project gebruik van maakt. Uitleg over het standaardmodel, kosmische straling en hoog energetische deeltjes. Je kunt hier uitleg vinden over de technologie die wordt gebruikt in de HiSPARC detector. Ook kun je hier achtergrondinformatie vinden die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor een profielwerkstuk.

Daarnaast houden we hier ook een lijst bij waarin een selectie van profielwerkstukken en verslagen staan die gaan over HiSPARC.

In samenwerking met HiSPARC wordt continue gewerkt aan de ontwikkeling van educatief materiaal. Zo zijn er drie NiNa modules ontwikkeld, is er onlangs een NLT module Kosmische Straling beschikbaar gekomen en is er een serie lesbrieven met een ruime keuze aan onderwerpen tot stand gekomen in ons Routenet.

Al het educatieve materiaal valt via de HiSPARC website te downloaden.